Kursy przygotowujące do matury

  • Kursy skierowane do uczniów szkół średnich planujących zdawać maturę z języka hiszpańskiego.
  • Poziom podstawowy i rozszerzony.
  • Kursy semestralne 
  • Indywidualnie lub w małych grupach.


HARMONOGRAM
  • Dni i godziny zajęć dostosowane do planu lekcji uczniów
  • ok. 50h x 60 min. / semestr

Możliwość rozpoczęcia kursu od "zera" według następującego harmonogramu:
6-8 h / tydz. - czas trwania kursu : 1 rok
4-5 h / tydz. - czas trwania kursu: 2 lata
1-2 h / tydz. - czas trwania kursu: 3 lata