Kursy przygotowujące do matury

  • Kursy skierowane do uczniów szkół średnich planujących zdawać maturę z języka hiszpańskiego.
  • Poziom podstawowy i rozszerzony.
  • Kursy semestralne.
  • Indywidualnie lub w małych grupach.


HARMONOGRAM
  • Dni i godziny zajęć dostosowane do planu lekcji uczniów
  • ok. 50h x 60 min. / semestr