Kurs specjalistyczny / biznesowy

  • Kursy w siedzibie firmy z dojazdem lektora lub online.
  • Kursy uwzględniają konkretne potrzeby każdej firmy. 
  • Materiał dydaktyczny dostosowany do różnych grup zawodowych np. managerowie różnego szczebla, prawnicy, lekarze itp.HARMONOGRAM
Oferta kursów tworzona jest dla każdej firmy indywidualnie.